Proč se nebát kastrace koček v raném věku?

Kastrace koček i kocourů je zásadní z několika důvodů. Kastrace dokáže zabránit nechtěné březosti, potulování, značkování a ochrání vaší kočku před pohlavními nemoci a úrazy z boje. Kdy k ní má ale dojít? Možná jste už sami dospěli k závěru, že je zodpovědné dát kočičku vykastrovat. Možná teď tedy řešíte, dokdy je s kastrací vhodné počkat.

Na mnoha místech světa je kastrace v raném věku už nejen běžná, ale dokonce se i doporučuje. Přestože každé zvířátko je jedinečné a například z důvodu nemoci je lepší kastraci odložit, mnoho expertů a studií dochází k závěru, že raná kastrace je buď nejvhodnější možnost, nebo přinejmenším nepřináší větší rizika než kastrace o něco později.

Nejčastější mýty kolem kastrace

Kočka by měla mít před kastrací alespoň jeden vrh koťat – Tento názor je stále častý a bohužel se jen kvůli němu spousta lidí rozhodne kočičku sice kastrovat, ale až po tom, co má jednou koťátka. Nejen, že je porod pro kočku náročný a majitel musí hledat umístění pro koťátka, která mohou zabrat místo jiným kočičkám, co potřebují domov, ale žádné zdravotní výhody takového postupu ve skutečnosti neexistují. Nepatří to tedy k důvodům, proč by se s kastrací mělo čekat.

Kočka by měla před kastrací projít alespoň jedním obdobím říje – S tímto tvrzením odborníci také nesouhlasí. Navíc kočky se mohou mrouskat opravdu dlouho, což je utrpení jak pro ni, tak majitele, protože kočička neustále hlasitě mňouká, vyžaduje pozornost a snaží se dostat ven kvůli spáření. Stejně, jako nekastrovaní kocouři v říji, tak mohou snáze přijít k úrazu, protože místo na nebezpečí myslí v takovém stavu jen na cestu ven.

I samice se během nekončícího mrouskání naučí značkovat. Pak bývá velmi obtížné je to odnaučit.

Proč provést kastraci dříve?

Kočky se mohou začít mrouskat už ve věku kolem čtyř měsíců a kocourek může krýt i dříve, než ve 4 měsíci. Za ideální věk pro kastraci bylo dlouho považováno období kolem šesti měsíců, ale dnes se již často dostává ke slovu raná kastrace – tj. kastrace před tímto obdobím.

Kdy se provádí raná kastrace?

Lze kastrovat třeba ve čtyřech měsících, tedy ne tak dlouho před „obvyklou“ dobou, nebo naopak už v osmi týdnech.

Snaha zabránit tomu, aby neměly koťata kočky, které jsou samy ještě kotě, je jeden z hlavních důvodů, proč se ke kastraci často přistupuje brzy. Kontrola nad kočičí populací a možnost beze strachu dávat k adopci kočky už v kotěcím věku však není jediný důvod, proč kastrace koťat obou pohlaví spousta lidí obhajuje. Zastává se jí také mnoho odborníků a organizací, kterým jde o dobro kočiček jako takových.

Názory odborníků na rané kastrace a výsledky studií:

1) WebMD Pet Health Center – Veterinární experti radí ohledně péče o domácí mazlíčky:

Zdůrazňuje se zde, že nechat kočky mít před kastrací koťata nebo zažít říji nemá žádné zdravotní výhody. Riziko některých rakovin se výrazně sníží, pokud je kastrace provedená před první říjí a hlavně před březostí. Kastrace koček před prvním mrouskáním je jednodušší a všechny výhody kastrace se tím umocní. Koťata je v pořádku kastrovat, pokud jim je alespoň osm týdnů a mají vhodnou váhu. Myšlenka na nutnost počkat je zastaralá a důkazy ukazují opak.

2) American Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Nezisková organizace pro prevenci krutého zacházení se zvířaty:

Pokládá za bezpečné kastrovat kočky obou pohlaví v době, kdy jim je osm týdnů. Aby se zabránilo nechtěným březostem a začátku značkování u kocourů, je vhodné kastrovat předtím, než je koťatům pět měsíců. Navzdory tomu, co si někteří veterináři myslí, raná kastrace kocourů podle studií nijak nezvyšuje hrozbu onemocnění močových cest. Podle literatury zabývající se veterinárními tématy se zdá, že možné vedlejší účinky při kastraci už v sedmi týdnech nejsou nijak větší než v „běžném“ věku sedmi měsíců. Například možné sklony k obezitě se kastrací v raném věku nijak nenavyšují, a i nekastrovaná kočka může mít tyto tendence. Několik studií také vyvrátilo, že by po rané kastraci kočky správně nevyrostly – jejich kosti jsou naopak o trochu delší, ale zatím nic nenaznačuje, že by to mělo nějaký vliv.

3) Studie publikované v Journal of the American Veterinary Medical Association – Časopis pro veterináře, abstrakt a výsledky k nahlédnutí zdarma:

Studie probíhající po dobu tří let rozdělila 263 koček do dvou skupin – kastrované v „tradičním věku“ 24 týdnů a více a kastrované před věkem 24 týdnů. U raně kastrovaných koček se v porovnání s kočkami kastrovanými později neobjevovaly častěji infekční choroby, problémy s chováním, nebo zdravotní problémy.

Další studie, která u některých koček trvala až po dobu jedenáct let, zkoumala 1 660 koček kastrovaných v raném nebo „běžném“ věku a dospěla k závěru, že při kastraci před věkem pět a půl měsíců se nenavyšují zdravotní problémy nebo problémy s chováním, a raná kastrace naopak může zvířeti přinést dlouhodobé výhody.

4) Medivet – Komunita veterinářů:

Doporučují kastrovat kotě, když mu je kolem čtyř měsíců, s přihlédnutím k váze a rase. Není žádný důkaz, že by kočka, která měla před kastrací koťata, získala nějaké zdravotní výhody. Stáří čtyři měsíce na kastraci není málo, protože už od této doby mohou být kočky březí. Pokud mají dobrou váhu, není důvod je v tomto věku nekastrovat.8

5) The Cat Group – Mezinárodní sdružení několika organizací zaměřených na péči o kočky a vydávání doporučení, jak o ně pečovat:

Ze zdravotních a dalších důvodů je podle nich vhodné kastrovat před věkem šesti měsíců. Kočky žijící venku se často kastrují ve věku kolem osmi týdnů, ale i v případě koček žijících uvnitř doporučují dřívější kastraci – ve věku čtyř měsíců. Různé možné problémy při samotné operaci v případě malých koťat (vzniklých např. z anestézie) jsou dnes již známé a veškeré techniky (dávkování anestézie apod.) se podle toho zlepšily. Studie zkoumající vliv na vývoj neukazují žádné problémy při kastraci před „pubertou“. Není žádný důkaz, že by kastrace před šesti měsíci věku (a to i již v sedmi týdnech) měla negativní vliv na vývoj nebo chování. Rizikovým faktorům při operaci koťat mezi dvěma až čtyřmi měsíci věku namísto dospělých se při vhodném postupu snadno vyhne a zůstanou jen výhody. Některá rizika při operaci jsou navíc oproti operaci dospělých snížená.

6) Canadian veterinary medical association – Kanadská asociace veterinářů:

Doporučuje kastrovat před dosažením pohlavní zralosti, pokud odložení nemá u konkrétní kočky zdravotní výhody. Raná kastrace snižuje riziko některých chorob, riziko komplikací z operace a zkracuje čas hojení.

7) Cat Fanciers‘ Association – shrnutí studie financované The Winn Feline Foundation – CFA je jedna z největších organizací chovatelů koček na světě. The Winn Feline Foundation je nezisková organizace financující výzkumy zaměřené na zdraví koček:

Zmiňuje, že koncept kastrace v raném věku není nový, kolem roku 1900 byla naopak kastrace v raném věku norma, změnilo se to až později. Nebyly přitom žádné výzkumy, které by určovaly věk mezi pěti a osmi měsíci jako nejideálnější ke kastraci, takže výběr tohoto věku coby norma není nijak opodstatněný. Studie z let 1991-1992 si dala záležet, aby limitovala vliv okolí na výzkum, všechny kočky měly stejné výchozí podmínky. Podle jejích výsledků koťata kastrovaná v sedmi týdnech měla nekomplikované kastrace a dostali se znovu do plné formy rychleji než koťata kastrovaná ve věku sedmi měsíců. Významný vliv na obezitu se nepotvrdil. Jak koťata kastrovaná v sedmi týdnech, tak ta v sedmi měsících byla o trochu delší a větší

než kočky kastrované později. Tvrzení, že raná kastrace má vliv na zdraví močového traktu se nijak nepotvrdilo.

8) The Cornell Feline Health Center – Ve snaze zlepšit život všem kočkám podporuje výzkum chorob, které je sužují, a poskytují informace veterinářům a majitelům koček z celého světa:

Je málo vědeckých důkazů, že kastrace mezi pěti a sedmi měsíci je nejlepší. Tento věk začal být doporučovaný v době, kdy anestetika i techniky operace samotné nebyly tolik bezpečné jako dnes, takže pro větší zaručení úspěchu se operace nechávala na dospělejší kočky. Kočky mohou být březí už ve věku čtyř měsíců a pokud se kastrace odkládá v domnění, že je kočka moc malá, mohou vznikat nechtěné březosti. Studie neukazují negativní efekt rané kastrace ani po letech. Pro provedení rané kastrace veterináři nepotřebují speciální trénink, pouze postup adekvátně upravit. Většina ji zvládá provést rychleji než v „obvyklém“ věku, komplikace se neobjevují nijak častěji a koťata se rychleji vrací do plné formy.

9) Písemný záznam přednášky na severoamerické konferenci veterinářů v roce 2000:

Zmiňuje studii zkoumající vliv kastrace provedenou na 1 988 kočkách starých od osmi týdnů po přes pět měsíců v době provedení kastrace. Ve všech skupinách bylo velmi málo komplikací při nebo brzy po operaci a nejméně jich bylo u koťat kastrovaných v době, když jim bylo méně než dvanáct týdnů. Zatím se neobjevilo nic, co by potvrdilo nutnost kastrace v klasickém věku šest až osm měsíců. Koťata při rané kastraci během operace méně krvácí, vyžadují méně šití apod. Také se po ní hojí rychleji.

Závěr

Toto byl samozřejmě jen výběr několika zastánců, seznam by byl jinak o hodně delší. Je vidět, že v detailech se sice ne vždy shodnou, ale rané kastrace se podle nich není třeba bát. Navíc určení věku kolem šesti měsíců za jediné vhodné období ke kastraci nebylo nikdy nijak podložené a vzniklo v době, kdy veterinární postupy jako takové nebyly na úrovni, jako dnes. Přestože každá kočička a kocourek jsou jedineční a jsou případy, kdy se ke kastraci musí přistupovat individuálně, spousta milovníků koček i odborníků se zřejmě shoduje na tom, že kastrace v raném věku má spoustu výhod a případná malá rizika se vyrovnají tím, že jiná rizika jsou naopak oproti kastraci v pozdějším věku snížená. Třebaže to může na první pohled vypadat děsivě, není tedy důvod se kastrace v raném věku bát a lze ji brát přinejmenším za jednu z možností správného postupu. A to tím spíš, že i čistě domácí kočky mohou v říji, která může nastat už ve čtyřech měsících věku, utéct ven, ublížit si při snaze o to, nebo se dokonce spářit.

Ne vždy se dá spoléhat na to, že se kočka uhlídá, a pokud už i tak malé koťátko může být březí, není důvod, proč by nemohlo být ve stejné době kastrované. Je nejspíš jasné, co z toho je pro toho drobečka lepší.